WG3 i Europa kommer att arbeta med MMK:s Metod MMK A2 605 för att denna metod ska erbjudas som europeisk standard för fabrikskontroll av naturlig strålning i stenbaserade byggprodukter som betong och ballast.