SIS har beslutat att arbetet ska fortgå med MMK:s Metod MMK A2 605 för att bli Svensk Standard inom byggproduktprovning, av naturlig strålning, för betong samt ballast.