Vi på MMK är stolta över att IAEA har valt att teckna ett internationellt utbildningskontrakt med oss.

Första utbildningen sker vecka 20 2019 på plats i Sverige. Utbildningen vänder sig till, av IAEA, utvalda länders experter och ger dessa en fördjupad kunskap om följande:

  • Metod för att mäta gammastrålning i byggnadsmaterial
  • Metod för att mäta gammastrålning i byggnader
  • Metod för att mäta gammastrålning i mark
  • Metod för att mäta dos i rum i färdig byggnad
  • Metoder för att mäta radon i byggnader
  • Metoder för att mäta radon i mark
  • Metod för att radonrisk-klassificera mark
  • Kunskaper om hur man utför förberedande radonåtgärder inför och under byggnation
  • Metod för korrekt radonutredning
  • Metodik för rätt dimensionering samt utförande av radonåtgärd i byggnad efter utförd radonutredning