Mark- och Miljökontroll i Särö AB:s (MMK) samarbete med Svenska Institutet för Standarder (SIS) pågår för fullt. Metod MMK A2 605 avseende bestämning av radiumindex, aktivitetsindex och gammastrålning i byggnadsmaterial ska bli en svensk standard. MMK fick klartecken för detta i oktober i år och inom två år hoppas vi att du som är i branschen arbetar i enlighet med den nya svenska standarden.

Metod MMK A2 605 är ackrediterad av Sveriges ackrediteringsorgan Swedac, vilket innebär att provning av byggnadsmaterial kan göras redan nu i enlighet med metoden.