I samarbete med MMK är Botkyrka kommun först ut av Stockholms län med att påbörja radonarbeten i tunnlar och färdiginredda bergrum. Arbetet görs för att säkerställa att det hygieniska gränsvärdet som föreskrivs av Arbetsmiljöverket i AFS 2018:1 och referensvärdet som stadgas i Strålskyddsförordning (2018:506) uppfylls. Arbetet utförs med ett speciellt arbetssätt som MMK har utvecklat tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten samt Göteborgs Energi AB.