MMK har fortsatt förtroende från IAEA (det internationella atomenergiorganet) att förbereda, anordna, arrangera och genomföra kurser och utbildningar avseende radon och gammastrålning. Utbildningarna är både teoretiska och praktiska. Nästa utbildningstillfälle inträffar i Kroatien den 16-20 mars i år och syftar till att utbilda de internationella deltagarna i bästa praxis för att minska radonkoncentrationer i byggnader.