Referenser

Bergrum och tunnlar

 • Göteborg Energi
 • Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten
 • Botkyrka kommun VA-avdelningen
 • Implenia (Slussen)
 • Stockholm vatten och avlopp AB

MMKs ackrediterade metoder:

 • Abetong AB
 • Betongindustri AB
 • Betongbolaget Sweden AB
 • Bohus Betong AB
 • Cementa AB
 • Contiga AB
 • Kvarnbäcken Betongfabrik AB
 • K-Prefab
 • LKAB Minerals AB
 • PEAB
 • Sandahls Entreprenad AB
 • Skanska AB
 • Swerock AB
 • STARKA Betongelement AB
 • m.fl.

MMKs radon kunder:

 • Göteborg Energi
 • Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten
 • Göteborgs Stads Lokalförvaltning
 • Göteborg Spårvägar
 • HIGAB
 • Alingsås kommun
 • Varbergs kommun
 • Chalmersfastigheter
 • Borås Energi
 • Skanska
 • PEAB
 • NCC
 • Flerbostäder/BRFs >300 st fastighetsbeteckningar
 • m.fl

MMK:s Uppdrag för organ, institut, kommissioner och myndigheter

 • Internationella atomenergiorganet (IAEA)
 • Svenska institutet för standarder (SIS)
 • Europeiska Kommissionen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
 • Boverket