FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER

Radonåtgärd för flerbostadshus och offentliga byggnader

Radon och gammastrålning

MMK erbjuder sina kunder (fastighetsägare, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar) ledande kompetens och erfarenhet i frågor gällande radon- och gammastrålning i befintliga byggnader (flerbostadshus och offentliga byggnader).

MMK har fram tills idag mätt, utrett och åtgärdat mer än 1 miljon kvadratmeter bostads-, skol- och offentlig miljöyta vad avser radon.

MMK arbetar alltid med beställarens och objektets bästa i fokus, vilket innebär att arbetet alltid utförs med fastighetens totalekonomi i centrum. Färdigt arbete ska inte medföra onödiga uppvärmningskostnader, ljud- eller dragproblem efter utförande.

Radongaranti

MMK offererar alltid med fast pris och radongaranti om/när kunden så önskar.

MMK erbjuder:

  • Radonmätning (korttids-, årsmedelvärdes- samt integrerade radonmätning)
  • Radonprojektering
  • Radonutredning
  • Radonåtgärdsentreprenad med radongaranti

MMK:S TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB