Radonkartläggning och åtgärder för offentliga byggnader och flerbostadshus

Radon och Gammastrålning

MMK erbjuder sina kunder (fastighetsägare, fastighetsförvaltare och
bostadsrättsföreningar) ledande kompetens och erfarenhet i frågor gällande radon-
och gammastrålning i befintliga byggnader (flerbostadshus och offentliga byggnader).
MMK har mätt, utrett och åtgärdat mer än 2 miljoner kvadratmeter i bostäder samt
skolbyggnader och offentliga miljöer avseende radon.
MMK arbetar alltid med beställarens och objektets bästa i fokus, vilket innebär att
arbetet utförs med fastighetens totalekonomi i centrum. Färdigt arbete ska inte
medföra onödiga uppvärmningskostnader, ljud- eller dragproblem efter utförande.

Radongaranti

MMK offererar alltid med fast pris och radongaranti om/när kunden så önskar.
MMK erbjuder:
 
  • Radonmätning (korttids-, årsmedelvärdes- samt integrerade radonmätning)
 
  • Radonprojektering
 
  • Radonutredning
 
  • Radonåtgärdsentreprenad med radongaranti