Metod MMK 606 – Fältmetod för bestämning av aktivitetsindex för byggmaterial inomhus i färdiga byggnadsverk

MMK 606 “Bestämning av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålning från stenbaserade konstruktionsmaterial” är vår ackrediterade metod med ackrediteringsnummer 2052, utfärdat av Swedac.

Vi tillhandahåller oberoende, korrekta och ackrediterade mätresultat till ansvariga myndigheter samt industri för överenstämmelse-verifikation av konstruktionsmaterial för byggnadsverk. Mätningarna utförs i fält direkt på konstruktionsmaterialet i dess avsedda användningstillstånd.

Den ackrediterade metoden är baserad på en allmän mätprincip för bestämning av gammastrålningsdos samt aktivitetsindex som beskrivs nedan.