NYBYGGNATION

Radonåtgärd invid nybyggnation av bostäder och offentliga byggnader

MMK erbjuder sina beställare expertis inom joniserande strålning, radon och gammastrålning, invid nybyggnation av flerbostäder och offentliga byggnader.

MMK bistår beställaren med sakkunskap inom joniserande strålning, radon och gammastrålning i samtliga steg av byggprocessen eller delar av densamma om beställaren så önskar.

MMK bistår även beställare med kompetens avseende myndighetskrav, kontraktskrav och certifieringskrav (ex Green Building och Miljöbyggnad), om så önskas, så att kostnadseffektivitet uppnås i byggnationsprocessen avseende joniserande strålning.

Radongaranti

MMK erbjuder sina beställare följande nivåer av radongaranti i färdigt byggnadsverk under förutsättning att MMK:s kontrollplan samt projektering har följts:

≤ 50 Bq/m³ i årsmedelvärde radon

≤ 100 Bq/m³ i årsmedelvärde radon

≤ 200 Bq/m³ i årsmedelvärde radon

Radongaranti enligt kraven i Green Building och Miljöbyggnad

Guld             ≤ 60 Bq/m³ i högsta årsmedelvärde radon

Silver           ≤ 100 Bq/m³ i högsta årsmedelvärde radon

Brons          ≤ 200 Bq/m³ i årsmedelvärde radon

MMK:S ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontoll i Särö AB

13 + 9 =