MARK- OCH MILJÖKONTROLL I SÄRÖ AB

Välkomna till Europas ledande ackrediterade laboratorium avseende provning av de naturligt radioaktiva nukliderna – joniserande strålning – i bergartsbaserade byggprodukter.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD  MMK  A2  605  -  BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och ballastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  606  -  BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  610  -  RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova i bergtäkt för byggprodukt i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

MMK:S ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

SENASTE NYHETER

FAQ – Frequently Asked Questions

Då frågor kan dyka upp avseende radon och joniserande strålning som du snabbt behöver svar på har MMK nu sammanställt Frequently Asked Questions (FAQ) som finns att läsa på vår hemsida. 

Vänligen följ länken till våra FAQ via nyhetens rubrik eller se vår Huvudmeny.

Webinar den 26 februari

Den 26 februari 2019 kommer MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist att vara den förste talaren under ett 90 minuter långt webinar som hålls av IAEA. Han kommer att diskutera NORM och gammastrålning i stenbaserade byggmaterial. Hur ska man egentligen prova materialet i de olika stadierna av produktionscykeln?

Det kommer att bli ett oerhört intressant och informationsrikt webinar, så vad väntar du på? Registrera dig på IAEA:s hemsida.

MMK:s nya internationella uppdrag – Utbildningar via IAEA

Vi på MMK är stolta över att IAEA har valt att teckna ett internationellt utbildningskontrakt med oss.

Första utbildningen sker vecka 20 2019 på plats i Sverige. Utbildningen vänder sig till, av IAEA, utvalda länders experter och ger dessa en fördjupad kunskap om följande:

Metod för att mäta gammastrålning i byggnadsmaterial
Metod för att mäta gammastrålning i byggnader
Metod för att mäta gammastrålning i mark
Metod för att mäta dos i rum i färdig byggnad
Metoder för att mäta radon i byggnader
Metoder för att mäta radon i mark
Metod för att radonrisk-klassificera mark
Kunskaper om hur man utför förberedande radonåtgärder inför och under byggnation
Metod för korrekt radonutredning
Metodik för rätt dimensionering samt utförande av radonåtgärd i byggnad efter utförd radonutredning

VÅR KOMPETENS, ER TRYGGHET

MMK är det enda Swedac-ackrediterade bolaget avseende provning av stenbaserade byggprodukters naturliga radioaktiva nuklider, joniserande strålning (radon och gammastrålning).


MMK:s tekniska avdelning och experter har i egen regi framtagit de nya ledande ackrediterade mätmetoderna samt utvecklat och framtagit de nya mätinstrumenten, som var nödvändiga för detta banbrytande arbete, i samarbete med våra internationella partners.


MMK:s ackreditering gäller för byggproduktprovning i samtliga Europas ackrediteringorganisations (EA) 36 fullvärdiga medlemsländer samt 13 ytterligare anslutna medlemsländer.


MMK är renommerade experter inom radonområdet.
MMK är ett fullservicebolag inom radon och tillhandahåller radonmätningar, radonutredningar, radonprojekteringar samt radonentreprenader där radongaranti alltid ingår.

MMK kontrakteras av Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
som expertkonsulter på mätningar, åtgärder och utbildningar.


MMK är remissinstans till:
– Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
– Boverket


MMK är specialistkonsult för:
– International Atomic Energy Agency (IAEA)
– Svenska Institutet för Standarder (SIS)


MMK är sakkunniga hos Swedish Standards Institute (SIS) TK497 WG3

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB

4 + 4 =