Radonmätning, dos-kontroll och åtgärder i tunnlar, bergrum och gruvor

MMK erbjuder mätning avseende och åtgärder för att hantera joniserande strålning,
radon och gammastrålning i alla sorter av underjordiska arbetsplatser så som
tunnlar, bergrum och gruvor.

Strålskyddslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter

MMK bistår beställare med beräkning av arbetstagares årsdos baserat på arbetstid i
enlighet med krav i Strålskyddslag (2018:396) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
(AFS 2018:1).
 
MMK erbjuder även sina beställare, vid behov, handläggning av dessa data för
löpande myndighetsredovisning i enlighet med krav i Strålskyddslag (2018:396) samt
riktlinjer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1).