TUNNLAR, BERGRUM OCH GRUVOR

Radonmätning och radonåtgärd i tunnlar, bergrum och gruvor

MMK erbjuder mätning och åtgärder mot joniserande strålning, radon och gammastrålning i alla sorter av underjordiska arbetsplatser så som tunnlar, bergrum och gruvor.

Strålskyddslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter

MMK bistår beställare med beräkning av arbetstagares årsdos baserat på arbetstid i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1).

MMK erbjuder även sina beställare, vid behov, handläggning av dessa data för löpande myndighetsredovisning i enlighet med Strålskyddslagens (2018:396) krav samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1).

MMK:S TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB