CONTACT US

Här hittar du oss

TONY LÖFQVIST

TECHNICAL MANAGER

JONISERANDE STRÅLNING UR STRÅLSKYDDSPERSPEKTIV SSM
RADON I MARK SGU
RADON I VATTEN SSM
RADONMÄTNING SSM
ÅTGÄRDER MOT RADON I BYGGNAD SSM

TONY.LOFQVIST@MARKOMILJO.SE
+46(0)31-93 50 00

ZANDRA LARSEN

LEGAL COUNSEL / INTERNAL AUDITOR

ACKREDITERINGSANSVARIG
MÄTKVALITET PÅ LABORATORIE – ISO/IEC 17025:2005
INTERNREVISION – ISO/IEC 17025:2005

ZANDRA.LARSEN@MARKOMILJO.SE
+46(0)31-93 50 00