Den 26 februari 2019 kommer MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist att vara den förste talaren under ett 90 minuter långt webinar som hålls av IAEA. Han kommer att diskutera NORM och gammastrålning i stenbaserade byggmaterial. Hur ska man egentligen prova materialet i de olika stadierna av produktionscykeln?

Det kommer att bli ett oerhört intressant och informationsrikt webinar, så vad väntar du på? Registrera dig på IAEA:s hemsida eller följ länken här.