Referenser

MMK:s Swedac Ackrediterad Provningsmetoder

 

Metod MMK A2 605, Betong (Kub)

 • Abetong AB
 • Betongindustri AB
 • Betongbolaget Sweden AB
 • Bohus Betong AB
 • Contiga AB
 • Kvarnbäcken Betongfabrik AB
 • PEAB
 • Skanska AB
 • Swerock AB
 • STARKA Betongelement AB
 • m.fl.

Metod MMK A2 605, Ballastmaterial
(Delmaterial för betongtillverkning)

 • Betongindustri AB
 • Cementa AB
 • LKAB Minerals AB
 • m.fl.

Metod MMK A2 610, Råmaterial
(Berg/Grus/Sandtäkt)

 • Sandahls Entreprenad AB
 • m.fl.

MMK:s Övriga tjänster Radon

 • Göteborg Energi
 • Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten
 • Göteborgs Stads Lokalförvaltning
 • Göteborg Spårvägar
 • HIGAB
 • Alingsås kommun
 • Varbergs kommun
 • Chalmersfastigheter
 • Borås Energi
 • BRF
 • Skanska
 • PEAB
 • NCC
 • m.fl.

Bergrum och tunnlar

 • Göteborg Energi
 • Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten
 • Botkyrka kommun VA-avdelningen
 • Implenia (slussen)
 • Stockholm vatten och avlopp AB

 

MMK:s Uppdrag för organ, institut, kommissioner och myndigheter

 • Internationella atomenergiorganet (IAEA)
 • Svenska institutet för standarder (SIS)
 • Europeiska Kommissionen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
 • Boverket

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD  MMK  A2  605  -  BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och ballastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  606  -  BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  610  -  RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova i bergtäkt för byggprodukt i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

MMK:S TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB