Metod MMK 610

Metod MMK 610 – Bestämning av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålning från stenbaserade konstruktionsmaterial

MMK 610 “Bestämning av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålning från stenbaserade konstruktionsmaterial” är vår ackrediterade metod med ackrediteringsnummer 2052, utfärdat av Swedac.

Vi tillhandahåller oberoende, korrekta och ackrediterade mätresultat till ansvariga myndigheter samt industri för överenstämmelse-verifikation av konstruktionsmaterial för byggnadsverk. Mätningarna utförs i fält direkt på materialet i materialets naturliga tillstånd.

Den ackrediterade metoden är baserad på en allmän mätprincip för bestämning av gammastrålningsdos samt aktivitetsindex.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB