Metod MMK A2 605 – Byggproduktprovning för betong

Metod MMK A2 605 – Byggproduktprovning för betong

Byggproduktförordningen och Strålskyddslagen

Provning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – i stenbaserade byggprodukter ska göras av producenter för att uppfylla EU:s Byggproduktförordning nr 305/2011 samt den nya svenska Strålskyddslagen (2018:396).

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning

Metod MMK A2 605 är utvecklad för betong- och ballastproducenters byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – i enlighet med Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 samt den nya svenska Strålskyddslagen (2018:396).

Metod MMK A2 605 är ackrediterad av Sveriges ackrediteringsorgan Swedac för provning av stenbaserade byggprodukter. Metodens ackreditering gäller internationellt i hela EU.

Metod MMK A2 605 ger producenter av betong och ballast möjlighet att säkerställa att lag- samt handelskrav uppfylls. Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – enligt ackrediterad metod MMK A2 605 säkerställer att byggprodukten är kontrollerad i enlighet med lagkraven.

MMK:s byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – utförs med icke förstörande metod i enlighet med branschstandards SS-EN 206 krav på provkropp.

Provresultat erhålls inom en vecka efter utförd provning i MMK:s laboratorium. Resultatet redovisas i form av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålningsdos.

Betongprovning och ballastprovning som ger strålningsintyg och radonintyg

MMK:s ackrediterade provresultat kan användas som underlag för egenkontroll eller myndighetsredovisning samt produktcertifiering. Betongprovning och ballastprovning med metod MMK A2 605 ger både strålningsintyg och radonintyg.

Metod MMK A2 605 är föreslagen av Swedish Standards Institute (SIS) att bli svensk standard för provning av farliga ämnen – radioaktiv strålning.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD  MMK  A2  605  -  BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och ballastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  606  -  BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  610  -  RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova i bergtäkt för byggprodukt i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB