MARK- OCH MILJÖKONTROLL I SÄRÖ AB

Välkomna till Europas ledande ackrediterade laboratorium avseende provning av de naturligt radioaktiva nukliderna – joniserande strålning – i bergartsbaserade byggprodukter.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD  MMK  A2  605  -  BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och ballastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  606  -  BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  610  -  RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova i bergtäkt för byggprodukt i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

MMK:S ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

SENASTE NYHETER

MMK:s samarbete med Botkyrka kommun, Stockholms län

I samarbete med MMK är Botkyrka kommun först ut av Stockholms län med att påbörja radonarbeten i tunnlar och färdiginredda bergrum. Arbetet görs för att säkerställa att det hygieniska gränsvärdet som föreskrivs av Arbetsmiljöverket i AFS 2018:1 och referensvärdet som stadgas i Strålskyddsförordning (2018:506) uppfylls. Arbetet utförs med ett speciellt arbetssätt som MMK har utvecklat tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten samt Göteborgs Energi AB.

Utbildningar via IAEA

MMK har fortsatt förtroende från IAEA (det internationella atomenergiorganet) att förbereda, anordna, arrangera och genomföra kurser och utbildningar avseende radon och gammastrålning. Utbildningarna är både teoretiska och praktiska. Nästa utbildningstillfälle inträffar i Kroatien den 16-20 mars i år och syftar till att utbilda de internationella deltagarna i bästa praxis för att minska radonkoncentrationer i byggnader.

Metod MMK A2 605 som Svensk Standard

Mark- och Miljökontroll i Särö AB:s (MMK) samarbete med Svenska Institutet för Standarder (SIS) pågår för fullt. Metod MMK A2 605 avseende bestämning av radiumindex, aktivitetsindex och gammastrålning i byggnadsmaterial ska bli en svensk standard. MMK fick klartecken för detta i oktober i år och inom två år hoppas vi att du som är i branschen arbetar i enlighet med den nya svenska standarden.

VÅR KOMPETENS, ER TRYGGHET

MMK är det enda Swedac-ackrediterade bolaget avseende provning av stenbaserade byggprodukters naturliga radioaktiva nuklider, joniserande strålning (radon och gammastrålning).


MMK:s tekniska avdelning och experter har i egen regi framtagit de nya ledande ackrediterade mätmetoderna samt utvecklat och framtagit de nya mätinstrumenten, som var nödvändiga för detta banbrytande arbete, i samarbete med våra internationella partners.


MMK:s ackreditering gäller för byggproduktprovning i samtliga Europas ackrediteringorganisations (EA) 36 fullvärdiga medlemsländer samt 13 ytterligare anslutna medlemsländer.


MMK är renommerade experter inom radonområdet.
MMK är ett fullservicebolag inom radon och tillhandahåller radonmätningar, radonutredningar, radonprojekteringar samt radonentreprenader där radongaranti alltid ingår.

MMK kontrakteras av Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
som expertkonsulter på mätningar, åtgärder och utbildningar.


MMK är remissinstans till:
– Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
– Boverket


MMK är specialistkonsult för:
– International Atomic Energy Agency (IAEA)
– Svenska Institutet för Standarder (SIS)


MMK är sakkunniga hos Swedish Standards Institute (SIS) TK497 WG3

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB

4 + 9 =