MARK- OCH MILJÖKONTROLL I SÄRÖ AB

Välkomna till Europas ledande ackrediterade laboratorium avseende provning av de naturligt radioaktiva nukliderna – joniserande strålning – i bergartsbaserade byggprodukter.

SENASTE NYHETER

Webinar den 26 februari

Den 26 februari 2019 kommer MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist att vara den förste talaren under ett 90 minuter långt webinar som hålls av IAEA. Han kommer att diskutera NORM och gammastrålning i stenbaserade byggmaterial. Hur ska man egentligen prova materialet i de olika stadierna av produktionscykeln? Det kommer att bli ett oerhört intressant och informationsrikt webinar, så vad väntar du på? Registrera dig på IAEA:s hemsida.

MMK:s nya internationella uppdrag – Utbildningar via IAEA

Vi på MMK är stolta över att IAEA har valt att teckna ett internationellt utbildningskontrakt med oss. Första utbildningen sker vecka 20 2019 på plats i Sverige. Utbildningen vänder sig till, av IAEA, utvalda länders experter och ger dessa en fördjupad kunskap om följande: Metod för att mäta gammastrålning i byggnadsmaterial Metod för att mäta gammastrålning i byggnader Metod för att mäta gammastrålning i mark Metod för att mäta dos i rum i färdig byggnad Metoder för att mäta radon i byggnader Metoder för att mäta radon i mark Metod för att radonrisk-klassificera mark Kunskaper om hur man utför förberedande radonåtgärder inför och under byggnation Metod för korrekt radonutredning Metodik för rätt dimensionering samt utförande av radonåtgärd i byggnad efter utförd radonutredning

Hög radonhalt ger återbetalning på hyran

Under flera år har KBAB mörkat att en av deras fastigheter hade för höga radonhalter. Efter en långdragen tvist har nu parterna tillslut enats. Sju hyresgäster i Karlstad får en hyresåterbetalning på 15 procent räknat från den dag då bristen anmäldes till den dag då KBAB kan visa att bristen är avhjälpt, det vill säga när radonhalten ligger under riktvärdet.

Internationella Radondagen den 7 november

Den 7 november är det den Internationella Radondagen och MMK vill nu, med och via Svensk Radonförening, förmedla och uppmärksamma risken med radon på arbetsplatser. Den 1 juni 2018 trädde den nya Strålskyddslagen (2018:396) med Strålskyddsförordning (2018:506) ikraft och däri anges referensnivån för radon på arbetsplatser: 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus.

Fortsatt arbete med upprättandet av TECDOC drafting för FN:s medlemsländer. Möte i Wien.

IAEA har valt MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist som expert i upprättandet av TECDOC drafting för FN:s medlemsländer. Detta arbete ska ge ett underlag för hur den joniserande strålningsproblematiken ska hanteras avseende provning av byggprodukt samt mätning, utredning och åtgärder mot radon och gammastrålning. Detta arbete innefattar både befintliga och nya byggnader inkluderat hur stenbaserade byggprodukter ska provas. Arbetet påbörjades den 18–22 juni 2018 och fortsätter hos IAEA i Wien den 13–16 november 2018.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD MMK A2 605 - BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD MMK A2 606 - BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD MMK A2 610 - RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova bergmaterialet/byggprodukten i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

VÅR KOMPETENS, ER TRYGGHET

MMK är det enda Swedac-ackrediterade bolaget avseende provning av stenbaserade byggprodukters naturliga radioaktiva nuklider, joniserande strålning (radon och gammastrålning).


MMK:s tekniska avdelning och experter har i egen regi framtagit de nya ledande ackrediterade mätmetoderna samt utvecklat och framtagit de nya mätinstrumenten, som var nödvändiga för detta banbrytande arbete, i samarbete med våra internationella partners.


MMK:s ackreditering gäller för byggproduktprovning i samtliga Europas ackrediteringorganisations (EA) 36 fullvärdiga medlemsländer samt 13 ytterligare anslutna medlemsländer.


MMK är renommerade experter inom radonområdet.
MMK är ett fullservicebolag inom radon och tillhandahåller radonmätningar, radonutredningar, radonprojekteringar samt radonentreprenader där radongaranti alltid ingår.

MMK kontrakteras av Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
som expertkonsulter på mätningar, åtgärder och utbildningar.


MMK är remissinstans till:
– Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
– Boverket


MMK är specialistkonsult för:
– International Atomic Energy Agency (IAEA)
– Swedish Standards Institute (SIS)


MMK är sakkunniga hos Swedish Standards Institute (SIS) TK497 WG3

MMK:S ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontoll i Särö AB

5 + 10 =