Metod MMK A2 606 – Byggproduktprovning för byggherre

Metod MMK A2 606 – Byggproduktprovning för byggherre

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning

Metod MMK A2 606 ger byggherren möjlighet till byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – i stenbaserade byggprodukter och betong i färdig byggnad avseende joniserande strålning, radon och gammastrålning.

Provning av byggprodukt betong i färdig byggnad ska göras av byggherre för att uppfylla det nya lagkravet på 1 mSv/år i effektiv dos i färdig byggnad.

Byggproduktförordnigen, Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – utförs med Swedac-ackrediterad metod MMK A2 606 i enlighet med Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 och den nya svenska Strålskyddslagen (2018:396) samt Strålskyddsförordningen (2018:506).

Metod MMK A2 606 är ackrediterad av Swedac för provning av joniserande strålning, radon och gammastrålning, i färdiga byggnadskonstruktioner av stenbaserad byggprodukt betong.

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – enligt ackrediterad metod MMK A2 606 i färdig byggnad säkerställer att byggnaden är kontrollerad i enlighet med lagkraven.

MMK:s ackreditering gäller internationellt i hela EU.

MMK:s provning av byggprodukt i färdig byggnad utförs in-situ med icke förstörande metod. Provresultat erhålls inom en vecka efter utförd provning in-situ av MMK:s fältlaboratorum och redovisas i form av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålningsdos.

Produktcertifiering: Green Building och Miljöbyggnad

Ackrediterat provresultat kan användas som underlag för egenkontroll eller myndighetsredovisning samt produktcertifiering, ex för Green Building och Miljöbyggnad.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD  MMK  A2  605  -  BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och ballastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  606  -  BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  610  -  RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova i bergtäkt för byggprodukt i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB