Metod MMK 608

Metod MMK 608 – Fältmetod för bestämning av extern gammastrålning inomhus i luft i färdiga byggnadsverk

MMK 608 “Bestämning av effektiv dos – gammastrålning från stenbaserade konstruktionsmaterial” är vår nya utvecklade metod som ska lämnas in för ackreditering av Swedac 2020.

Vi tillhandahåller oberoende, korrekta och ackrediterade mätresultat till ansvariga myndigheter samt industri för överenstämmelse-verifikation av konstruktionsmaterial för byggnadsverk. Mätningarna utförs i fält direkt på konstruktionsmaterialet i dess avsedda användningstillstånd.

Metoden, som är under ackrediteringsförfarande, är baserad på en allmän mätprincip för bestämning av effektiv gammastrålningsdos som beskrivs nedan.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB