Metod MMK A2 610 – Byggproduktprovning för råberg/ballast

Byggproduktförordningen och Strålskyddslagen

Provning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – i stenbaserade byggprodukter ska göras av producenter för att uppfylla EU:s Byggproduktförordning nr 305/2011 samt den svenska Strålskyddslagen (2018:396).

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning i stenbaserad byggprodukt/råberg avseende joniserande strålning, radon och gammastrålning, med Swedac-ackrediterad metod MMK A2 610 sker i enlighet med Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 samt den svenska Strålskyddslagen (2018:396).

Metod MMK A2 610 är ackrediterad av Swedac för provning av joniserande strålning, radon och gammastrålning, i stenbaserad byggprodukt råberg. Metodens ackreditering gäller internationellt i hela EU.

Provmetod MMK A2 610 ger producenter av ballast/råberg möjlighet att säkerställa att lagkrav samt handelskrav uppfylls avseende farliga ämnen – radioaktiv strålning.

Byggproduktprovning enligt ackrediterad metod MMK A2 610 säkerställer att byggprodukten är kontrollerad i enlighet med lagkraven.

MMK:s provning av byggprodukt utförs in-situ i bergtäkten med icke förstörande metod direkt i sprängpallens borrhål.

Aktivitetsindex och radiumindex

Provresultat redovisas till beställare inom en vecka efter utförd provning av MMK:s fältlaboratorium och redovisas i form av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålningsdos.

Ackrediterat provresultat kan användas som underlag för egenkontroll eller myndighetsredovisning samt produktcertifiering.