Metod MMK A2 610 – Byggproduktprovning för råberg/ballast

Metod MMK A2 610 – Byggproduktprovning för råberg/ballast

Byggproduktförordningen och Strålskyddslagen

Provning av farliga ämnen – radioaktiv strålning – i stenbaserade byggprodukter ska göras av producenter för att uppfylla EU:s Byggproduktförordning nr 305/2011 samt den nya svenska Strålskyddslagen (2018:396).

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning

Byggproduktprovning av farliga ämnen – radioaktiv strålning i stenbaserad byggprodukt/råberg avseende joniserande strålning, radon och gammastrålning, med Swedac-ackrediterad metod MMK A2 610 sker i enlighet med Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 samt den nya svenska Strålskyddslagen (2018:396).

Metod MMK A2 610 är ackrediterad av Swedac för provning av joniserande strålning, radon och gammastrålning, i stenbaserad byggprodukt råberg. Metodens ackreditering gäller internationellt i hela EU.

Provmetod MMK A2 610 ger producenter av ballast/råberg möjlighet att säkerställa att lagkrav samt handelskrav uppfylls avseende farliga ämnen – radioaktiv strålning.

Byggproduktprovning enligt ackrediterad metod MMK A2 610 säkerställer att byggprodukten är kontrollerad i enlighet med lagkraven.

MMK:s provning av byggprodukt utförs in-situ i bergtäkten med icke förstörande metod direkt i sprängpallens borrhål.

Aktivitetsindex och radiumindex

Provresultat redovisas till beställare inom en vecka efter utförd provning av MMK:s fältlaboratorium och redovisas i form av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålningsdos.

Ackrediterat provresultat kan användas som underlag för egenkontroll eller myndighetsredovisning samt produktcertifiering.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD  MMK  A2  605  -  BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong och ballastmaterial (betong-grundläggning för byggnadsverk) i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  606  -  BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD  MMK  A2  610  -  RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova i bergtäkt för byggprodukt i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB