Metod MMK 605

Metod MMK 605 – Bestämning av aktivitetsindex, radiumindex samt gammastrålning i stenartsbaserade byggmaterial

MMK 605 “Bestämning av aktivitetsindex, radiumindex och gammastrålning från stenbaserade konstruktionsmaterial” är vår ackrediterade metod med ackrediteringsnummer 2052, utfärdat av Swedac.

Vi tillhandahåller oberoende, korrekta och ackrediterade mätresultat till ansvariga myndigheter samt industri för överenstämmelse-verifikation av konstruktionsmaterial för byggnadsverk. Mätningarna utförs i laboratoriet på materialet i dess avsedda användningstillstånd.

Den ackrediterade metoden är baserad på en allmän mätprincip för bestämning av gammastrålningsdos samt aktivitetsindex som beskrivs nedan.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB