Pandemiåret 2020 märktes för bolaget, men vi tog oss igenom det tack vare våra kämpande medarbetare. Att ha möten digitalt var något av en omställning men fungerade bättre än förväntat. Även Swedac-revisionen utfärdades på distans i december 2020.

 

En framtidsspaning kom till oss under 2020 och det var att börja hålla kurser och seminarium online. Kunskap går att sprida på nya, innovativa och andra sätt än över ett skrivbord. Med bra skärmbild och ljud kan man både dela kunskap och inspirera vidare. Ökad kunskap om joniserande strålning inom byggnadssektorn ser vi som en prioriterad fråga.

 

2021 publicerades IAEA-TECDOC-1951”Protection against Exposure Due to Radon Indoors and Gamma Radiation from Construction Materials – Methods of Prevention and Mitigation” med vår egen Tony Löfqvist som medförfattare och där MMK:s metoder: MMK A2 605, MMK A2 606 och MMK 608 refereras till. Hela dokumentet finns att läsa på IAEA:s (International Atomic Energy Agency) hemsida https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1951web.pdf .

 

Under 2021 har vårt arbete med att ta fram en svensk provningsstandard rullat på, så inom en inte allt för lång framtid kommer vår metod MMK A2 605 att finnas som svensk standard.

 

Utöver våra vanliga projekt pågår det ett stort internt, något hemligt projekt skulle man kunna kalla det, som vi hoppas kunna lansera på marknaden inom kort. Det vi kan säga i nuläget är att det kommer vara till stor hjälp för arbetsgivare och verksamhetsutövare som arbetar inom verksamheter som har miljöer med joniserande strålning, med förhoppning kommer det även att kunna användas inom andra områden och branscher.

 

Vi håller även konversation med Boverket för att förtydliga byggherrens ansvar avseende radon och gammastrålning, utifrån vad som behöver göras och vad som krävs för att erhålla slutbesked från Byggnadsnämnden inom bygglovsprocessen. Det passar ju bra i tiden då Boverket håller på att se över hela sitt regelverk. ”Generellt kommer det bli mer funktionsbaserade krav och mindre råd”, skriver de till oss. Vi hoppas framöver på ett klart och tydligt regelverk som belyser byggherrens ansvar.