MARK- OCH MILJÖKONTROLL I SÄRÖ AB

Välkomna till Europas ledande ackrediterade laboratorium avseende provning av de naturligt radioaktiva nukliderna – joniserande strålning – i bergartsbaserade byggprodukter.

SENASTE NYHETER

EU-möte i Paris

MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist företräder SIS som Sveriges strålningsexpert vid EU-möte i Paris för arbetsgrupperna TG31 och TG32 den 18-19 september 2018.

WG3-möte i Berlin

MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist företräder SIS som Sveriges strålningsexpert i Europeiska WG3 samt i arbetsgrupperna TG31 och TG32. Nästa WG3-möte är i Berlin den 14 maj 2018.

Kurs i Armenien

MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist har varit kontrakterad av IAEA och hållit kurs avseende mätning, utredning samt åtgärder av radon i byggnader. Närvarande var ca 30 länder från Östeuropa samt Asien. Kursen genomfördes i Yerevan, Armeneien den 23–28 oktober 2017.

EU-möte i Madrid

MMK:s Tekniska chef Tony Löfqvist företrädde SIS som Sveriges strålningsexpert i TK 497 vid EU-möte i Madrid den 21-22 mars 2018.

MMK:s SWEDAC-ACKREDITERADE PROVNINGSMETODER

METOD MMK A2 605 - BETONGINDUSTRIN


Metod MMK A2 605 är framtagen av MMK för att motsvara provning byggprodukt betong i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD MMK A2 606 - BEFINTLIG KONSTRUKTION


Metod MMK A2 606 är framtagen av MMK för att prova byggnadsverkets använda byggprodukter i färdigt byggnadsverk i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

METOD MMK A2 610 - RÅMATERIAL


Metod MMK A2 610 är framtagen av MMK för att prova bergmaterialet/byggprodukten i enlighet med den nya svenska Strålskyddslagens (2018:396) krav.

VÅR KOMPETENS, ER TRYGGHET

MMK är det enda Swedac-ackrediterade bolaget avseende provning av stenbaserade byggprodukters naturliga radioaktiva nuklider, joniserande strålning (radon och gammastrålning).


MMK:s tekniska avdelning och experter har i egen regi framtagit de nya ledande ackrediterade mätmetoderna samt utvecklat och framtagit de nya mätinstrumenten, som var nödvändiga för detta banbrytande arbete, i samarbete med våra internationella partners.


MMK:s ackreditering gäller för byggproduktprovning i samtliga Europas ackrediteringorganisations (EA) 36 fullvärdiga medlemsländer samt 13 ytterligare anslutna medlemsländer.


MMK är renommerade experter inom radonområdet.
MMK är ett fullservicebolag inom radon och tillhandahåller radonmätningar, radonutredningar, radonprojekteringar samt radonentreprenader där radongaranti alltid ingår.

MMK kontrakteras av Internationella Atom Energi Organet (IAEA)
som expertkonsulter på mätningar, åtgärder och utbildningar.


MMK är remissinstans till:
– Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
– Boverket


MMK är specialistkonsult för:
– International Atomic Energy Agency (IAEA)
– Swedish Standards Institute (SIS)


MMK är sakkunniga hos Swedish Standards Institute (SIS) TK497 WG3

MMK:S ÖVRIGA TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (Radon & Gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålnings problematiken.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontoll i Särö AB

12 + 15 =