NYHETSBREV VÅR STRÅLANDE MILJÖ

Prenumerera på vårt nyhetsbrev – Vår Strålande Miljö

I nyhetsbrevet ”Vår Strålande Miljö” behöver ni inte oroa er för att missa de senaste nyheterna och viktig branschinriktad information inom området joniserande strålning, radon och gammastrålning.

MMK sänder ut våra nyhetsbrev direkt till er inkorg och genom nyhetsbrevet har ni möjligheten att på ett enkelt sätt hålla er uppdaterade om vad som händer inom området.

Kontakta gärna oss för mer information.

Avsluta prenumeration
Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev klickar du på knappen för att avsluta prenumerationen som finns längst ner i varje brev.

SENASTE NYHETER

Härmed presenteras MMK:s årssammanställning för 2021

Pandemiåret 2020 märktes för bolaget, men vi tog oss igenom det tack vare våra kämpande medarbetare. Att ha möten digitalt var något av en omställning men fungerade bättre än förväntat. Även Swedac-revisionen utfärdades på distans i december 2020.

En framtidsspaning kom till oss under 2020 och det var att börja hålla kurser och seminarium online. Kunskap går att sprida på nya, innovativa och andra sätt än över ett skrivbord. Med bra skärmbild och ljud kan man både dela kunskap och inspirera vidare. Ökad kunskap om joniserande strålning inom byggnadssektorn ser vi som en prioriterad fråga.

2021 publicerades IAEA-TECDOC-1951”Protection against Exposure Due to Radon Indoors and Gamma Radiation from Construction Materials – Methods of Prevention and Mitigation” med vår egen Tony Löfqvist som medförfattare och där MMK:s metoder: MMK A2 605, MMK A2 606 och MMK 608 refereras till. Hela dokumentet finns att läsa på IAEA:s (International Atomic Energy Agency) hemsida

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1951web.pdf .

Under 2021 har vårt arbete med att ta fram en svensk provningsstandard rullat på, så inom en inte allt för lång framtid kommer vår metod MMK A2 605 att finnas som svensk standard.

Utöver våra vanliga projekt pågår det ett stort internt, något hemligt projekt skulle man kunna kalla det, som vi hoppas kunna lansera på marknaden inom kort. Det vi kan säga i nuläget är att det kommer vara till stor hjälp för arbetsgivare och verksamhetsutövare som arbetar inom verksamheter som har miljöer med joniserande strålning, med förhoppning kommer det även att kunna användas inom andra områden och branscher.

Vi håller även konversation med Boverket för att förtydliga byggherrens ansvar avseende radon och gammastrålning, utifrån vad som behöver göras och vad som krävs för att erhålla slutbesked från Byggnadsnämnden inom bygglovsprocessen. Det passar ju bra i tiden då Boverket håller på att se över hela sitt regelverk.

”Generellt kommer det bli mer funktionsbaserade krav och mindre råd”, skriver de till oss. Vi hoppas framöver på ett klart och tydligt regelverk som belyser byggherrens ansvar.

MMK:s samarbete med Botkyrka kommun, Stockholms län

I samarbete med MMK är Botkyrka kommun först ut av Stockholms län med att påbörja radonarbeten i tunnlar och färdiginredda bergrum. Arbetet görs för att säkerställa att det hygieniska gränsvärdet som föreskrivs av Arbetsmiljöverket i AFS 2018:1 och referensvärdet som stadgas i Strålskyddsförordning (2018:506) uppfylls. Arbetet utförs med ett speciellt arbetssätt som MMK har utvecklat tillsammans med Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten samt Göteborgs Energi AB.

Utbildningar via IAEA

MMK har fortsatt förtroende från IAEA (det internationella atomenergiorganet) att förbereda, anordna, arrangera och genomföra kurser och utbildningar avseende radon och gammastrålning. Utbildningarna är både teoretiska och praktiska. Nästa utbildningstillfälle inträffar i Kroatien den 16-20 mars i år och syftar till att utbilda de internationella deltagarna i bästa praxis för att minska radonkoncentrationer i byggnader.

Metod MMK A2 605 som Svensk Standard

Mark- och Miljökontroll i Särö AB:s (MMK) samarbete med Svenska Institutet för Standarder (SIS) pågår för fullt. Metod MMK A2 605 avseende bestämning av radiumindex, aktivitetsindex och gammastrålning i byggnadsmaterial ska bli en svensk standard. MMK fick klartecken för detta i oktober i år och inom två år hoppas vi att du som är i branschen arbetar i enlighet med den nya svenska standarden.

FAQ – Frequently Asked Questions

Då frågor kan dyka upp avseende radon och joniserande strålning som du snabbt behöver svar på har MMK nu sammanställt Frequently Asked Questions (FAQ) som finns att läsa på vår hemsida. 

Vänligen följ länken till våra FAQ via nyhetens rubrik eller se vår Huvudmeny.

Webinar den 26 februari

Den 26 februari 2019 kommer MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist att vara den förste talaren under ett 90 minuter långt webinar som hålls av IAEA. Han kommer att diskutera NORM och gammastrålning i stenbaserade byggmaterial. Hur ska man egentligen prova materialet i de olika stadierna av produktionscykeln?

Det kommer att bli ett oerhört intressant och informationsrikt webinar, så vad väntar du på? Registrera dig på IAEA:s hemsida.

MMK:s nya internationella uppdrag – Utbildningar via IAEA

Vi på MMK är stolta över att IAEA har valt att teckna ett internationellt utbildningskontrakt med oss.

Första utbildningen sker vecka 20 2019 på plats i Sverige. Utbildningen vänder sig till, av IAEA, utvalda länders experter och ger dessa en fördjupad kunskap om följande:

Metod för att mäta gammastrålning i byggnadsmaterial
Metod för att mäta gammastrålning i byggnader
Metod för att mäta gammastrålning i mark
Metod för att mäta dos i rum i färdig byggnad
Metoder för att mäta radon i byggnader
Metoder för att mäta radon i mark
Metod för att radonrisk-klassificera mark
Kunskaper om hur man utför förberedande radonåtgärder inför och under byggnation
Metod för korrekt radonutredning
Metodik för rätt dimensionering samt utförande av radonåtgärd i byggnad efter utförd radonutredning

Hög radonhalt ger återbetalning på hyran

Under flera år har KBAB mörkat att en av deras fastigheter hade för höga radonhalter. Efter en långdragen tvist har nu parterna tillslut enats. Sju hyresgäster i Karlstad får en hyresåterbetalning på 15 procent räknat från den dag då bristen anmäldes till den dag då KBAB kan visa att bristen är avhjälpt, det vill säga när radonhalten ligger under riktvärdet.

Internationella Radondagen den 7 november

Den 7 november är det den Internationella Radondagen och MMK vill nu, med och via Svensk Radonförening, förmedla och uppmärksamma risken med radon på arbetsplatser. Den 1 juni 2018 trädde den nya Strålskyddslagen (2018:396) med Strålskyddsförordning (2018:506) ikraft och däri anges referensnivån för radon på arbetsplatser: 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus.

Fortsatt arbete med upprättandet av TECDOC drafting för FN:s medlemsländer. Möte i Wien.

IAEA har valt MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist som expert i upprättandet av TECDOC drafting för FN:s medlemsländer. Detta arbete ska ge ett underlag för hur den joniserande strålningsproblematiken ska hanteras avseende provning av byggprodukt samt mätning, utredning och åtgärder mot radon och gammastrålning. Detta arbete innefattar både befintliga och nya byggnader inkluderat hur stenbaserade byggprodukter ska provas. Arbetet påbörjades den 18–22 juni 2018 och fortsätter hos IAEA i Wien den 13–16 november 2018.

EU-möte i Paris

MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist företräder SIS som Sveriges strålningsexpert vid EU-möte i Paris för arbetsgrupperna TG31 och TG32 den 18-19 september 2018.

WG3-möte i Berlin

MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist företräder SIS som Sveriges strålningsexpert i Europeiska WG3 samt i arbetsgrupperna TG31 och TG32. Nästa WG3-möte är i Berlin den 14 maj 2018.

Kurs i Armenien

MMK:s tekniske chef Tony Löfqvist har varit kontrakterad av IAEA och hållit kurs avseende mätning, utredning samt åtgärder av radon i byggnader. Närvarande var ca 30 länder från Östeuropa samt Asien. Kursen genomfördes i Yerevan, Armeneien den 23–28 oktober 2017.

EU-möte i Madrid

MMK:s Tekniska chef Tony Löfqvist företrädde SIS som Sveriges strålningsexpert i TK 497 vid EU-möte i Madrid den 21-22 mars 2018.

MMK:S TJÄNSTER – RADON

TUNNLAR, BERGRUM och GRUVOR


MMK utför mätning av joniserande strålning (radon och gammastrålning) på underjordiska arbetsplatser som tunnlar, bergrum och gruvor.

FLERBOSTADSHUS OCH OFFENTLIGA BYGGNADER


MMK erbjuder alla fastighetsägare, fastighetsförvaltare samt Bostadsrättsföreningar vår kompetens och erfarenhet inom radon och gammastrålning.

NYBYGGNATION


MMK står till förfogande såsom beställarens sakkunniga expert vid nybyggnation. MMK bistår i alla steg av byggprocessen eller delar av denna när så beställaren så önskar.

BESÖK OSS PÅ

MARK- OCH  MILJÖKONTROLL i SÄRÖ AB

BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 28, 427 50 BILLDAL

Telefon: +46 31 93 50 00

E-mail: INFO@MARKOMILJO.SE

LÄNKAR TILL SWEDAC, INTERNATIONELLA ATOMENERGIORGANET (IAEA), STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN (SSM), SVENSKA INSTITUTET FÖR STANDARDER (SIS)

Du finner vår INTEGRITETSPOLICY HÄR

Kontakta Mark- och Miljökontroll i Särö AB